label

Přihlásit se

Správa účtu

Lidstvo žije na dluh

Od pondělí 8.8.2016 žije lidstvo na dluh. Opět. . .

Nebojte, nehodláme Vás poučovat o financích. Zde se jedná o jiný dluh a bohužel, daleko horší. Dluh celého lidstva vůči Zemi, naší planetě, nešemu domovu.

Každým rokem je toto datum dřív a dřív v kalendáři. Každým rokem to s lidstvem jde více a více z kopce. A přitom by se zdálo, že se situace každým rokem zlepšuje. Pravdou je však úplný opak. Lidstvo žije na dluh přírodě. Znamená to jediné, spotřebováváme více přírodních zdrojů, než kolik se jich za rok vytvoří. O jaké zdroje se jedná? O všechny - pitná voda, jídlo, čistý vzduch atd.. Letos máme nový "rekord". Podařilo se nám zásoby spotřebovat za 8 měsíců, o 5 dní dříve než v roce loňském. Tento způsob čerpání přírodních zdrojů se zlomil do negativních čísel v 70. letech minulého století a od té doby je to jen a jen horší. Příčiny takového trendu jsou větší nároky lidí na život a hlavně zvětšující se populace lidstva. 

Pozitivním může být jen fakt, že oproti letem 70., kdy se datum posouval v průměru o 3 dny každý rok, je tomu v posledních letech v průměru "jen" o 1 den ročně. Letošní rok je snad rokem jakéhosi výkyvu a budeme doufat, že příští rok to bude lepší.

Co s tím?

Recyklujte, buďte ohleduplní. 72% obyvatel ČR již odpad aktivně třídí. Průměrná vzdálenost ke kontejnerům se každým rokem zkracuje, nyní je to 97 metrů. Věděli jste například, že na výrobu 1 flísové bundy je použito 50 PET lahví? Že nová skleněná lahev může být vyrobena až ze 100% recyklovaného materiálu? A že 98% vydávaných novin je na recyklovaném papíru? Takto bychom mohli pokračovat hodně dlouho. Podstatné je, že lidé třídí odpad čím dál víc, kontejnerů přibývá a recyklovatelný odpad nekončí tak často na skládkách. Pro názornost ještě uvedeme, že žádný vyrobený plast, jaký byl kdy vyroben se v přírodě ještě nerozložil! Šok? Měl by být, pokud jste o tom nevěděli. Představte si ty hromady plastových odpadů. Znečišťují přírodu, plují v moři.

I my se snažíme přispět svou troškou do mlýna. Second hand je jeden z mnoha a mnoha způsobů recyklace. Místo aby se oblečení vyhodilo a muselo se vyrobit nové, je znovu použito. Bohužel to nejde na 100%, ale i tak se tím ušetří tolik energie, tolik surovin a dalších přírodních zdrojů.Je báječné podílet se na snaze napravit pro budoucí generace to, co generace před námi a i my nyní pokazili. 

Vám blahopřeji. Už tím že jste na našem ehopu, čtete tento článek jste jiní, lepší. Zajímá Vás tento problém a i když jste si to doteď možná ani neuvědomovali, celou tu dobu, co nakupujete second hand u nás, nebo i jinde, jste zachraňovali svět a to si nezaslouží nic jiného, než obdiv. Děkujeme, že jste v tom s námi.

Další zajímavosti

Co vše se dá třídit? Od známých plastů, papíru, bílého a barevného skla a nápojových kartónů (oranžový kontejner), jsou to také baterie, elektrozařízení, bioodpad, kovy, nebezpečný odpad a dokonce i starý nábytek a jiný nadměrný odpad. Pro jednotlivé odpady jsou určeny buď kontejnery, sběrná místa nebo sběrné dvory. Každá obec takové třídění odpadů zajišťuje.

Jak je to tedy s textilem? Dost podobně. Na textil také existují kontejnery, které se následně vyvezou a jejich obsah se dále třídí. Tak to funguje u nás, ale i jinde ve světě. Ve Velké Británii, odkud pochází naše zboží je sběr oděvů ještě sofistikovanější a propracovanější. Mějme však na paměti, že základním úkolem těchto kontejnerů je sebrat dále nositelné a použitelné oblečení a obuv. Oblečení a obuv, které jsou nevratně znečištěné nebo zničené, by se měly odnést do sběrného dvora, který je k tomu určen. Do kontejnerů tedy patří čísté a suché oblečení, zabalené v nějakém pytli. I tak se stává, že lidé do těchto kontejnerů vhazují naprostý odpad a přidělávají tím třídírnám zbytečnou práci navíc. Znečištěný a znehodnocený textil totiž stejně skončí tam, kde by skončil, kdybychom ho rovnou odnesli do sběrného dvora, akorát oklikou, která stojí peníze, čas a také zdroje planety navíc.